2024-04-10T10:51:28+03:00

תפילין פאר השומרון הוא בית מלאכה לייצור בתי תפילין ובית עסק למכירת ובדיקת סת"ם הנמצא בקרני שומרון.

הוקם על ידי אברהם ווצלר, מחנך, יצרן וסוגר תפילין.

היחודיות של בית המלאכה הוא שילוב של ערכים ומעשה בעת טקס הכנסת הפרשיות.

בטקס זה בחור הבר מצווה לומד על מצוות התפילין ועל תהליך היצור, הן מבחינה ערכית והן מעשית והלכתית תוך שילוב המחשות חוויתיות.

בית המלאכה מתמחה ביצור בתי תפילין מהודרים מבהמה גסה עם אפשרויות למגוון הידורים בבתים, בסוג וברמת הכתב.